Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Yleiskatsaus FOODWEB-projektiin

Itämeri on kaikkien sen rantavaltioiden yhteinen rikkaus, mutta toisaalta Itämeren hyvinvointi on myös kaikkien sen rantavaltioiden vastuulla. Tässä hankkeessa pyritään luomaan toimintatapoja, joita noudattelemalla Itämeren maiden asukkaat voivat osaltaan huolehtia Itämeren tilasta. Keskeisenä tavoitteena on kiinnittämää huomioita ruokaan ja sen tuotantoon liittyviin riskeihin kyseisellä alueella, sekä niiden mahdollisiin vaikutuksiin, yksilön hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.

 

Projektissa luodaan malli ensin Suomen, Viron ja Latvian olosuhteisiin, jota voidaan sitten soveltaa myös muissa Itämeren maissa. Projekti lähestyy ongelmaa kahdesta eri näkökulmasta. 1) Ruuantuotanto aiheuttaa ongelmia Itämerelle, ja 2) Itämerestä saatavaan ruokaan liittyy erilaisia ympäristöperäisiä riskejä, joihin vaikuttavat toki muutkin tekijät kuin ruuantuotanto, minkä vuoksi jälkimmäinen näkökulma on ensimmäistä laajempi. Ympäristöriskit ovat kuitenkin keskeinen tarkastelukohde.

 

Ratkaisuja ongelmiin haetaan mm. lisäämällä kuluttajien tietoisuutta ruuan alkuperään liittyvistä riskeistä Itämeren alueella. Tämän avulla voimaannutetaan kuluttajia mm. tarttumaan riskiongelmaan ja rakennetaan heidän vastuunottokykyä valinnoista. Käytetyt menetelmät ovat: ruuan elinkaari-analyysipohjainen riskiviestintä sekä ympäristö- ja ravitsemustietoisuuden lisääminen. Tietoisuuden lisääntymisen tavoitteena on ohjata kysyntää ja sen kautta vaikuttaa edelleen maankäyttöön, ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseen sekä ruuan turvallisuuden, puhtauden ja vastuullisuuden korostamiseen.

 

Projektissa tutkitaan ruokaketjujen materiaalivirtoja ja lisätään tutkimuksen ja kehityksen yhteistyötä kohdealueilla ja ruokaketjuissa. Tietoa ruuan ympäristövaikutuksista ja riskitekijöistä on paljon saatavilla, mutta se ei aina kovin helppotajuista ja yksiselitteistä. Projekti pyrkii antamaan kuluttajille tietoa ymmärrettävässä ja kokonaisvaltaista ajattelua aktivoivassa muodossa.

 

Ruokaan liittyviä riskejä sekä ruoan ympäristövaikutuksia koskeva tieto jaetaan yleensä erillisenä ja tietoa on vaikea yhdistää toisiinsa, siksi tarkoitus on myös kehittää työkaluja riskejä ja vaikutuksia koskevaan koskevaan tiedon kokoamiseen ja tulkintaan.

 

Rakentamalla konkreettisia lautasmalleja saadaan asia havainnollisemmaksi ja interaktiivisen näyttelyn pystyttäminen tiedekeskus AHHAAn on myös yksi kanava saada tietoa leviämään.

 

Odotetut tulokset:

  1. Yhteinen interaktiivinen tietokanta, jossa ovat ruokaan liittyvät materiaalivirrat, ravitsemustiedot, ympäristöindikaattorit ja alueelliset riskitiedot. Näitä käytetään elinkaarianalyysien tekemiseen ja riskikartoituksiin.
  2. Käyttäjäystävällinen verkkosivu alueen kuluttajien käyttöön.
  3. Ryhmä koulutettuja kotitalousneuvojia, minimi 10/ maa, jotka jakavat tiedon laajemmalla joukolle käyttöön. Myös koulujen tai muiden oppimisverkostojen kautta levitään tietoa eteenpäin. Tarkoitus olisi löytää erilaisia verkostoja tiedon levittämiseen (tavoite 10/ maa) sekä esitellä kouluille kollektiivisen oppimisen prosessia (10 koulua/maa).
  4. Turvallisia ja kestäviä ruokavalintoja esitellään lautasmallein. 500 ruoka-annos esimerkkiä, joissa on kerrottu ravitsemuksellinen koostumus, ympäristövaikutukset ja ympäristöriskit. Blogi keskusteluja varten.
  5. AHHAA:n näyttely.
Yleiskatsaus FOODWEB-projektiin