Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Viited olelusringi kohta

Olelusringi hindamine (SEI)

Toote elutsükli mõju keskkonnale (ERL)

Toote olelusringi keskkonnamõju (Keskkonnaministeerium)

The Home of Every Thing - info asjade tootmise, kasutamise ja käitlemise kohta.

 

Artiklid

 

Uuring: Eesti elanikud viskavad aastas ära pea 63 miljoni euro väärtuses toitu. Keskkonnaministeerium, 05.03.2015.

Kodu lähedal kasvatatud toit säästab keskkonda. Rainer Kerge, Õhtuleht, 22.10.2011.

Kümme asja, mida peaks teadma olelusringi hindamisest. Martin Eek, Bioneer, 20.07.2010.

Põlevkivielektri olelusring. Siret Talve, Horisont, 2/2007.

Viited olelusringi kohta