Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Tööstuskaubad

   

Euroopa Liidu ökomärgis (Euroopa Liidu Lilleke)

Euroopa Liit, rahvusvaheline

 

I tüüpi ökomärgis, mille arengut koordineerib ja kriteeriume väljastab Euroopa Liidu Komisjon koostöös kõikide liikmesriikidega. Kriteeriumid töötatavad välja sõltumatud eksperdid ning need põhinevad teaduslikel tõenditel ja arvestavad kogu toote olelusringi. Ökomärgise andmise kriteeriumid kehtestatakse eraldi igale tooterühmale. Kehtestatud kriteeriumid vaadatakse regulaarselt üle, tagades toote pideva vastavuse rangeimatele keskkonnastandarditele. 

 

Loe lisaks: http://www.envir.ee/1177693

http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/teenused/el-oekomaergis

http://www.ecolabel.eu

   

Põhjamaade ökomärgis (Põhjamaade Luik)

Põhjamaad (Rootsi, Norra, Island, Taani, Soome)

 

I tüüpi ökomärgis, mille väljastamist koordineerib Rootsi. Kriteeriumid pannakse paika koos ettevõtete, keskkonnaorganisatsioonide ja ametiasutustega. Lähtutakse toote või teenuse oluelusringi hindamisest. Kriteeriumeid uuendatakse iga 3-4 aasta järel. Märgist kasutatakse 63 tooterühma toodetel.

 

Loe lisaks: http://www.svanen.se/en/

http://www.nordic-ecolabel.org/

   

Sinine Ingel (Der Blaue Engel)

Saksamaa

   

I tüüpi ökomärgis, mis on kasutusel juba 1978. aastast. Märgise väljastamisel lähtutakse toote olelusringi hindamisest. Märgist kannavad vaid sellised tooted ja teenused, millel on märkimisväärne kasu keskkonnale ning samas vastavad kõrgetele standarditele kättesaadavuse, tervise ja elukeskkonna säilimise valdkonnas.

 

Loe lisaks: http://www.blauer-engel.de/en/index.php

Tööstuskaubad