Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Toidukaubad

 

Mahemärgised

 

Euroopa Liidu mahelogo

Euroopa Liit, rahvusvaheline

 

Vähemalt 95% toote koostisosadest on mahepõllumajanduslikult toodetud; toode vastab ametliku kontrollsüsteemi nõuetele; toode pärineb otse tootjalt või töötlejalt kinnises pakendis; tootele on märgitud tootja, töötleja või turustaja nimi ja järelevalveasutuse nimi või kood.

 

Kui toode vastab Euroopa Liidu kehtestatud määrusele, siis on mahemärgise kasutamine tootel või selle pakendil kohustuslik. Riikliku mahemärgise kasutamine on vabatahtlik.

 

Loe lisaks: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_et

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/eu-organic-products-label

   

Öko (Kontrollitud ökoloogilisest põllumajandusest)

Eesti 

 

Märgistatud saadused on kasvatatud mahepõllumajandusele üleminekuaja (kaks või kolm aastat) läbinud maal või pärinevad üleminekuaja läbinud loomadelt. Töödeldud toidus on vähemalt 95% põllumajanduslikke koostisosi pärit mahepõllumajandusest ning kasutatud on vaid selliseid tavakoostisosi, mis on kirjas määruse (EÜ) nr 889/2008 lisas VI. Vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumidele.

 

Loe lisaks: http://www.maheklubi.ee/margistus/

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=300

http://www.mahetoit.eu

   

AB (Certifié Agriculture Biologique)

Prantsusmaa

 

Kasutusel 1985. aastast. Prantsusmaa kohalik mahemärgis. Vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumidele. Tooted peavad sisaldama 95% mahepõllumajanduslikku päritolu koostisosi.

 

Loe lisaks: http://www.agencebio.org/

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/ab-agriculture-biologique

     

Austria Bio Garantie

Austria

 

Vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumidele. Põllumajandustooted ja toiduained peavad sisaldama vähemalt 95% mahepõllumajanduslikku päritolu koostisosi.

ABG on Austria juhtiv ökotoodete järelvalveorgan, kelle tegevus katab ökotoodete inspekteerimise ja sertifitseerimise kogu tooteahela ulatuses. Nad teevad koostööd ka toiduohutusametiga.

 

Loe lisaks: http://www.abg.at/

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/osterreichisches-umweltzeichen-austrian-ecolabel

   

BIO-Siegel

Saksamaa

 

Kasutusel 2001. aastast. Saksamaa rahvuslik mahemärgis. Vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumidele. Põllumajandustooted ja toiduained peavad sisaldama vähemalt 95% mahepõllumajanduslikku päritolu koostisosi.

 

Loe lisaks: http://www.bio-siegel.de/

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/bio-siegel

   

CCPAE

Hispaania

 

Vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumidele. CCPAE on Kataloonia järelvalveasutus, mille ülesanne on ökotoodete kontrollimine ja sertifitseerimine. Põllumajandustoodete kasvatamisel ei tohi kasutada sünteetilisi väetisi ega taimekaitsevahendeid, nende asemel tuleb kasutada maheväetisi ja looduslikke taimekaitsemeetodeid. Kariloomi tuleb kohelda eetiliselt ning tagada neile sobivad elutingimused.Töödeldud toodete puhul on kindlad nõuded maitsetugevdajate, kunstlike värvainete ja säilitusainete kasutamise osas.

 

Loe lisaks: http://www.ccpae.org

     

Controllo Biologico

Itaalia

 

Itaalia mahetoodete sertifitseerimist ja kontrolli teostava organisatsiooni (CCPB) poolt välja antud mahemärgis, mis vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumitele.

 

Loe lisaks: http://www.ccpb.it/


   

Debio Ø-märgis

Norra

 

Vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumidele.

 

Loe lisaks: http://www.debio.no/forsiden/information-in-english

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/o-label-norway


   

EKO (EKO-Quality Mark for products)

Holland

 

Vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumidele. Tooted peavad sisaldama 95% mahepõllumajanduslikku päritolu koostisosi. Tootjad pööravad tähelepanu jätkusuutlikkusele.

 

Loe lisaks: http://www.eko-keurmerk.nl


   

ICEA

Itaalia, rahvusvaheline

 

ICEA (Istitutio Cerfiticazione Etica e Ambientale) on instituut, mis kontrollib ja sertifitseerib ettevõtteid, kes pööravad oma tegevuses tähelepanu keskkonnale, eetilisusele ja sotsiaalsetele väärtustele. ICEA väljastab nii toidu- kui ka tööstuskaupade sertifikaate. Vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumidele

 

Loe lisaks: http://www.icea.info/en/


   

KRAV

Rootsi

 

Kasutusel 1985. aastast. Vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumidele. Märgise standardites on nõuded ka sotsiaalse õigluse ning põlis- ja looduslikke metsade kaitsmise kohta.

 

Loe lisaks: http://www.krav.se/

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/krav


   

Luomu (Aurinkomerkki)

Soome

 

Vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumidele. Tooted peavad sisaldama 95% mahepõllumajanduslikku päritolu koostisosi. Märgist annab välja Soome Toiduohutusamet Evira.

 

Loe lisaks: http://luomu.fi/

http://www.evira.fi/portal/en/about+evira/themes/organic+production/


   

Läti mahemärgis (Latvijas Ekoprodukts)

Läti

 

Märgise omanik on Läti Mahepõllumajanduse Assotsiatsioon. Tooted on valmistatud mahepõllumajanduslikust toorainest

 

Loe lisaks: http://www.lbla.lv/


   

Soil Association Organic

Suurbritannia

 

Vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumidele. Märgise nõuded on kohati isegi rangemad kui ELi omad, näiteks loomade heaolu, geneetiliselt muundatud organismide ja pestitsiidide kasutamise osas. Lisaks sellele pööratakse tähelepanu ka eetilisele kaubandusele.

 

Loe lisaks: http://www.sacert.org/

http://www.soilassociation.org/


   

USDA Organic

USA

 

Organisatsioon USDA (United States Department of Agriculture) tegeleb mahepõllumajanduse arendamisega USAs. Märgis näitab, et põllukultuuride kasvatamisel ei kasutata kiiritamist, reoveemuda, kunstväetisi, keelatud pestitsiide ega geneetiliselt muundatud organisme. Kariloomade kasvatamisel tuleb hoolitseda loomade tervise ja heaolu eest, ei kasutata antibiootikume ega kasvuhormoone, kasutatakse mahesööta ning loomadel on võimalus õues olla. Toidutoodete koostisosadest peab 95% olema mahepõllumajanduslikku päritolu.

 

Loe lisaks: http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/NOP

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/usda-organic


   

Ø-märgis (Statskontrolleret økologisk)

Taani

 

Vastab Euroopa Liidu mahemärgise kriteeriumidele.

 

Loe lisaks: http://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Food/Organic_food/Pages/default.aspx

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/danish-o-mark

 

Muud toidukaupade keskkonnaalased märgised

 

 

Demeter

Rahvusvaheline

 

Biodünaamilise põllumajanduse märgis. See näitab, et tootmise käigus pööratakse tähelepanu elurikkuse ja ökosüsteemide säilitamisele, mulla säästlikule kasutamisele, kariloomade heaolule, ei kasutata geneetiliselt muundatud organisme jne. Peamine eripära on holistiline lähenemine põllumajandusele - kogu farmi või tootmist peetakse ühtseks organismiks. Omaette nõuded on ka toote töötlemise kohta.

 

Loe lisaks: http://www.demeter.net/


   

Fairtrade (Õiglane kaubandus)

Rahvusvaheline

 

Arengumaade väiketalunikud saavad oma toote eest väärilist tasu, mis katab kulud ja võimaldab kestvat arengut. Istanduste ja tootmisühistute töölised saavad inimväärset palka ja töötavad inimlikes tingimustes. Tootmisprotsessis ei kasutata orja- ega lapstööjõudu. Õiglase kaubanduse lisatulu kasutatakse kogukonna sotsiaalseks arenguks. Tootmisel lähtutakse keskkonnasäästlikest põhimõtetest.

 

Loe lisaks: https://fairtrade.ee

http://www.fairtrade.net/


   

MSC (Marine Stewardship Council Sertified Sustainable Seafood)

Rahvusvaheline

 

Jätkusuutlikku kalamajanduse sertifitseerimissüsteem. Märgis näitab, et kalapüüdmisel arvestatakse kalavarude jätkusuutlikkusega, vähendatakse kalapüüdmisega seotud tegevuste keskkonnamõjusid, täidetakse kohalikke, riiklikke ja rahvusvahelisi seadusi ning ollakse valmis kohanema muutuvate oludega.

 

Loe lisaks: http://www.msc.org/

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/marine-stewardship-council


   

The Rainforest Alliance Certified

USA, rahvusvaheline

 

Märgist kandvad tooted või nende koostisosad on pärit Rainforest Alliance Certified metsadest või farmidest. Neid metsi ja farme majandatakse vastavalt rangetele keskkonna-, sotsiaalsetele ja majanduskriteeriumidele, et säilitada loodust; kaitsta muldasid ja veeteid; kaitsta töötajaid, nende peresid ja kohalikke kogukondasid; ning suurendada elatist, et saavutada pikaajaline jätkusuutlikkus.

 

Loe lisaks: http://www.rainforest-alliance.org/

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/rainforest-alliance-certified

Toidukaubad