Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Tiedon levittäminen ja tieteellinen viestintä

Tavoite: Tiedon välitys

 

Tulokset: Viestintästrategia, ns. kollektiivinen oppimisprosessi, FOODWEB-projektin markkinointiseminaari, kuluttajien tietoisuusselvitys sekä sen jatko, Facebook-sivu, materiaalin tuottaminen opetustarkoitukseen, näyttely ja tilannekatsaus.

 

Yleiskatsaus työpaketin sisältöön: Tiedon siirto ja vuorovaikutteinen suunnittelu erilaisetn työpajojen sekä näyttelyn avulla. Lisäksi seuranta ja onnistumisen arviointi.

 

Vastuullinen yhteistyökumppani: AHHAA-tiedekeskus

Tiedon levittäminen ja tieteellinen viestintä