Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Teenused

   

EHE (Ehtne ja huvitav Eesti)

Eesti

 

EHE-märk on kvaliteedimärk ökoturismi põhimõtetele vastavate turismitoodete märgistamiseks. Tegemist on süsteemiga, millega turismiettevõtted vabatahtlikult võivad liituda. EHE-märgi eesmärgiks on ökoturismi põhimõtete propageerimine turismiettevõtetele, tarbijatele ja üldsusele. Märgise väljaandja on Eesti Ökoturismi Ühendus koostöös ühendusega Eesti Maaturism, EAS Turismiarenduskeskusega, liikumisega Kodukant ja Eestimaa Looduse Fondiga.

 

Loe lisaks: http://www.maaturism.ee/?id=ehe-mark

   

Green Key (Roheline Võti)

Rahvusvaheline

 

Majutusasutustele antav märgis. Rohelise Võtme rahvusvaheline koordinaator on Foundation for Environmental Education (FEE) ja Eestis EASi turismiarenduskeskus. Rohelise Võtme eesmärgid Eestis on suurendada keskkonnaalast teadlikkust turismisektoris, suurenda Eesti majutusettevõtete konkurentsivõimet ning pakkuda külastajatele kvaliteetset majutusteenust.

 

Kriteeriumid on seotud majutusettevõtte säästlikuma ressursikasutusega (nt elekter, küte, vesi, jäätmed, puhastus), Eestimaist päritolu toiduainete kasutamisega hotelli restoranis ning looduse ja kohaliku kultuuripärandiga seotud tegevuste propageerimisega oma piirkonnas.

 

Loe lisaks: http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismi-tootearendus/roheline-voti

http://www.green-key.org/

   

EKOenergia (EKOenergy)

Rahvusvaheline

 

EKOenergia on esimene ja ainus üleeuroopaline ökomärgis elektrile, mis annab
tarbijale kindluse, et ostetav elekter on tõesti keskkonnasäästlikult toodetud.
Samas toetab iga EKOenergia tarbija otseselt ka keskkonda – osa elektri eest
tasutud rahast läheb keskkonnamõjude vähendamiseks ning taastuvenergia
edendamiseks. Märgist annab välja EKOenergia võrgustik, kuhu kuuluvad 31
mittetulunduslikku keskkonnaorganisatsiooni üle Euroopa.

 

Loe lisaks: http://www.ekoenergy.org

Teenused