Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

TÜ Loodusmuuseumil valmis toidu- ja terviseteemaline õpetaja käsiraamat

TÜ loodusmuuseum 29. mail 2013

Tartu Ülikooli loodusmuuseumil on valminud käsiraamat, mis jagab soovitusi ja ideid, kuidas käsitleda põhikoolis ja gümnaasiumis lõimitult toidu-, tervise- ja keskkonnateemasid.

 

Käsiraamatus keskendutakse erinevatele teemadele nagu saasteained toidus; toidu olelusring ja keskkonnamõju; toidu, tervise ja keskkonnaga seotud mõistlike valikute tegemine ning Läänemeri ja toidu tootmine. Õppematerjal sisaldab juhendeid õpetajale ning töölehti ja rühmatööülesandeid õpilastele.

 

Külli Relve koostatud materjal „Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni. Õpetaja käsiraamat“ on vabalt allalaetav siit. Käsiraamat põhineb loodusmuuseumi koostatud toidu- ja keskkonnateemalistel veebirakendustel, mis on kättesaadavad veebilehel http://foodweb.ut.ee/.

Käesoleva aasta augustis ja septembris toimuvad Tartus ja Pärnus õpetajatele ka valminud õppevahendeid tutvustavad seminarid.

Õppematerjalid loodi projekti „FOODWEB - Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni“ raames. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Kesk-Läänemere INTERREG IV A 2007-2013 programmi.

Lisainfo:
Eva-Liisa Orula
projektijuht
Tartu Ülikooli loodusmuuseum


Tel. 737 6078

TÜ Loodusmuuseumil valmis toidu- ja terviseteemaline õpetaja käsiraamat