Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Seminar "Toidu keskkonnamõju: andmetest teadlikkuseni"

10. oktoobril 2012 Tallinnas

Projekt FOODWEB korraldas 10. oktoobril 2012 Tallinnas rahvusvahelise seminari "Toidu keskkonnamõju: andmetest teadlikkuseni" ("Footprints of Food: from data to awareness").

 

Seminar keskendus toidu ja keskkonna vahelistele seostele ning toidutootmise keskkonnamõjule. Tähelepanu pöörati ka sellele, kuidas toiduteemaliste andmete põhjal edendada teadlikkust tervislikust ja loodussäästlikust toitumisest. Seminari eesmärk oli pakkuda teavet ning tekitada arutelu nii toiduahelasse kuuluvate ettevõtete ja tarbijate kui ka riigiametnike, valitsusväliste organisatsioonide vahel.

 

Seminaril osalesid nii toidutootjad, huvirühmad, keskkonna- ja toiduteemaga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid kui ka teised huvilised Eestist, Soomest ja Lätist.

 

Korraldajad: Soome Põllumajandusuuringute Keskus (MTT), Soome Keskkonnainstituut (SYKE), Tartu Ülikool (UT), Teaduskeskus AHHAA ja Läti Ülikool (UL).

 

Suur tänu kõigile esinejatele ning osalejatele!

 

Vaata ka:

Ajakava

Esinejate tutvustused (inglise keeles)

Ettekanded (inglise keeles)

Videosalvestus

 

Täpsem teave:

Eva-Liisa Orula

Tartu Ülikool

Seminar "Toidu keskkonnamõju: andmetest teadlikkuseni" 10. oktoobril 2012 Tallinnas