Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Pārtikas aprites cikla ietekmes uz vidi: no datiem līdz izpratnei

2012. gada 10. oktobris, Tallina, Igaunija

 

2012. gada 10. oktobrī projekta „FOODWEB” ietvaros tiek organizēts starptautisks seminārs „Pārtikas aprites cikla ietekmes uz vidi: no datiem līdz izpratnei”.

 

Semināra galvenā tēma – pārtikas, vides un veselības mijiedarbība, kā arī pārtikas aprites cikla (t.sk. ražošanas un patēriņa) ietekmes uz vidi. Ir nepieciešams domāt arī par to, kā panākt izpratni par veselīgu un ilgtspējīgu pārtiku, izmantojot pieejamos ar pārtiku saistītos datus. Semināra mērķis – dalīties informācijā un veicināt diskusiju starp visiem pārtikas aprites cikla dalībniekiem un organizācijām, ierēdņiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī patērētājiem.

 

Kad?

2012. gada 10. oktobrī, no plkst. 10.00 - 17.30.

 

Kur?

Igaunija, Tallina, Nordic Hotel Forum (Viru valjak 3)

 

Kam būtu jāpiedalās?

Pārtikas aprites cikla dalībnieki un organizācijas (lauksaimnieki, ražotāji, tirgotāji, izplatītāji, citas iesaistītās puses), valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji un atbildīgie nozares speciālisti, nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar vides un pārtikas jautājumiem,  izglītības iestādes un organizācijas, patērētāji un citas iesaistītās puses no Somijas, Igaunijas un Latvijas.

 

Tēmas:

 

1. sesija – Ko mēs zinām par pārtikas ietekmi uz vidi?

Pārtikas ražošana ir klimata pārmaiņu, zemes transformācijas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās galvenais dzinējspēks. Šajā sesijā gūsim ieskatu par globālo situāciju un centīsimies saprast, kādas patēriņa izvēles varētu radīt pozitīvas pārmaiņas.

 

2. sesija – Kādi dati ir publiski pieejami?

Pārskats par datu avotiem, kas ir saistīti ar pārtiku un vidi.

 

3. sesija – Kā izprast visus šos datus?

Datu izmantošanas piemēri, lai sagatavotu sabiedrībai saprotamu informāciju.

 

4. sesija – No datiem līdz izpratnei.

Ko cilvēki zina par pārtiku un vidi un kā šīs tēmas izskaidtot interaktīvā veidā.

 

Atvērtā diskusija.

 

Detalizēta programma: http://foodweb.ut.ee/SeminAra_programma_167.htm

 

Prezentācijas un diskusija notiks angļu valodā.

NB! Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas programmā.

 

Reģistrācija.

Reģistrācija dalībai seminārā ir atvērta līdz 2012. gada 1. oktobrim.

Reģistrācijas veidlapa: https://www.ut.ee/survey/index.php?sid=96318&lang=en

Dalība seminārā ir bezmaksas. Ceļa izdevumi dalībniekiem netiek segti.

Lūdzam pieteikties laicīgi - dalībnieku skaits ir ierobežots!

 

Organizatori

Somijas Lauksaimniecības un pārtikas institūts (MTT Agrifood Research Finland, Somija)

Somijas Vides institūts (Finnish Environment Institute, SYKE)

Tartu Universitāte (Igaunija)

Zinātnes centrs Ahhaa (Science Centre Ahhaa, Igaunija)
Vides pārvaldības katedra, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte

 

Seminārs notiek projekta „FOODWEB - Baltijas vide, pārtika un veselība: no paradumiem līdz izpratnei” ietvaros. To finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), un tas tiek realizēts Centrālbaltijas INTERREG IV A programmas 2007. - 2013. gadam ietvaros.

 

Kontaktinformācija: 

Eva-Liisa Orula

Tartu universitāte

+372 5342 2139

 

Sintija Kuršinska

Latvijas Universitāte

+ 371 67 034 575

 

Par FOODWEB projektu

Mājas lapa: http://foodweb.ut.ee/

 

Facebook lapa: FoodWeb

Seminārs "Pārtikas aprites cikla ietekmes uz vid