Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Piesārņotāji

Piesārņojošo vielu datu bāze angļu valodā atrodama šeit:

 

Contaminants in food

Piesārņotāji