Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Õppematerjalid

Eesti keeles 

 

Voldik pdf Mina ja toit (.pdf 2,7Mb). Teaduskeskus AHHAA, 2013.

 

Voldik pdf Läänemeri (.pdf 3,4Mb). Teaduskeskus AHHAA, 2013.

 

Voldik pdf Mina, toit ja keskkond (.pdf 7,7Mb). Teaduskeskus AHHAA, 2013.

 

Brošüür pdf Keskkond taldrikul (.pdf 2,6Mb). Organisatsioon Martad (Soome), 2013.

 

pdf Retseptid brosüürist "Keskkond taldrikul" (.pdf 0,2Mb). Organisatsioon Martad (Soome), 2013.

 

pdf Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni. Õpetaja käsiraamat (.pdf 8,4Mb). Külli Relve, Tartu Ülikool, 2013.

 

Näide õpilastööst: plakat pdf Tumeda šokolaadi olelusring (.pdf 1,5Mb). Triin Rist, Marii Ansper, TTÜ Tartu kolledž, 2013.

 

Veebirakenduse lisamaterjal pdf Ketšupi olelusring (.pdf 0,7Mb). Siret Talve, Tartu Ülikool, 2012.

 

Ketšupi olelusringi etappide kirjeldused:

 

Sõnastik - sisaldab antud projekti veebirakendustes ja materjalides esinevate mõistete seletusi.

 

Inglise keeles

 

Voldik pdf Food and I (.pdf 2,1Mb). Teaduskeskus AHHAA, 2013.

 

Voldik pdf Baltic Sea (.pdf 3,9Mb). Teaduskeskus AHHAA, 2013.

 

Voldik pdf Food, environment and me (.pdf 7,8Mb). Teaduskeskus AHHAA, 2013.

 

Brošüür pdf The Environment on a Platter (.pdf 2,6Mb). Organisatsioon Martad (Soome), 2013.

 

Poster pdf "What to eat? The Relationship Between Food Quality, Human Health and Environmental Impacts" (.pdf 6,2Mb). Tuomas Mattila, Päivi Munne, Petri Porvari, Matti Verta, Lauri Äystö, Juha Grönroos, Soome Keskkonnainstituut, 2013.

 

Juhend õpetajatele pdf Baltic environment, food and health: from habits to awareness. Teachers handbook (.pdf 4,5Mb). Külli Relve, Tartu Ülikool, 2013.

 

Juhend õpetajatele pdf Collective learning in Basic schools on Food and Nutrition (.pdf 0,8Mb). Sirje Aher, Tartu, 2012.

Õppematerjalid