Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Mitä tulospalkit kertovat?

Energia

Tämä kertoo ateriaan koottujen ruokatarvikkeiden energiasisällön. Laskelmissa käytetty energiatarve riippuu käyttäjän anatamista tiedoista (ikä ja sukupuoli). Laskelmissa oletetaan kohtalainen fyysinen aktiivisuus. Laskelmat pohjautuvat suomalaisiin ravitsemussuosituksiin (2005).

 • Vihreä – energiamäärä on sopiva (keskimääräisestä lounaasta tulisi saada kolmannes päivän energiantarpeesta).
 • Keltainen – energiamäärä on hieman liian suuri tai pieni.
 • Punainen – energiamäärä on liian pieni tai liian suuri.

Ravitsemus

Tämä kuvaa aterian ravitsemuksellista tasapainoa (sis. mm. proteiinit, hiilihydraatit, rasvat, sokerit, suolot, vitamiinit ja hivenaineet).

 • Vihreä – hyvä tasapaino eri ravintoaineiden välillä.
 • Keltainen – ei ole tasapainoinen valinta (joitain aineosia liian vähän tai liian paljon).
 • Punainen – joitain ravintoaineita on liian vähän tai liian paljon.

Ympäristövaikutus

Tämä kuvaa ruuantuotannon ympäristövaikutusta suhteutettuna suomalaisen keskiarvoaterian vaikutukseen. Laskelmat huomioivat kasvihuonekaasupäästöt, rehevöitymisvaikutuksen ja torjunta-aineiden käytön. Tarkat päästömäärät ovat saatavilla lisätietoina. Tavallisesti kasvisruokavalion kasvihuonekaasupäästöt ovat esim. lihapainotteista ruokavaliota alhaisemmat. Rehevöitymisen ja torjunta-ainekäytön kohdalla tilanne voi olla päinvastainen.

 • Vihreä – ympäristövaikutus on pienempi tai samanlainen kuin suomalaisen keskivertoaterian ympäristövaikutus.
 • Keltainen – ympäristövaikutus on noin 50% suurempi kuin suomalaisen keskivertoaterian ympäristövaikutus.
 • Punainen – ympäristövaikutus on kaksi kertaa suurempi kuin suomalaisen keskivertoaterian ympäristövaikutus tai jopa suurempi.

Altistuminen haitta-aineille

Tämä kertoo mahdollisesta altistumisesta laskurin huomioimille 17:lle ruuassa esiintyvälle haitalliselle yhdisteelle tai alkuaineelle.

 • Vihreä – vierasainepitoisuus on pieni (HEI<5, jokaisen vierasaineen saanti on huomattavasti pienempi kuin siedettävä viikkosaanti).
 • Keltainen – vierasainepitoisuus on kohtalainen (HEI 5–25, jokaisen vierasaineen saanti on pienempi kuin siedettävä viikkosaanti).
 • Punainen – vierasainepitoisuus on suuri (HEI>25, yhden tai usean vierasaineen määrä ylittää siedettävän viikkosaannin).
Mitä tulospalkit kertovat?