Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Materjalid toidu keskkonnamõju kohta

Brošüür pdf Keskkond taldrikul (.pdf 2,6Mb). Organisatsioon Martad (Soome), 2013.

 

Ettekanne pdf Eesti inimeste teadlikkus toidutootmisega kaasnevatest keskkonnamõjudest (.pdf 0,9Mb). Liisi Vassar, Eesti Maaülikool, 29.08.2013.

 

Arvutusmudel keskkonnasõbralike toiduvalikute tegemiseks xlsx Foodplate evaluation tool 1.08 beta (.xlsx 1,6Mb). Programmeeris Tuomas Mattila, Soome Keskkonnainstituut, 2013. Mudel on inglise keeles.

Materjalid toidu keskkonnamõju kohta