Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Materjalid olelusringi kohta

Voldik pdf Mina, toit ja keskkond (.pdf 7,7Mb). Teaduskeskus AHHAA, 2013.

 

Brošüür pdf Keskkond taldrikul (.pdf 2,6Mb). Organisatsioon Martad (Soome), 2013.

 

Plakat (näide õpilastööst) pdf Tumeda šokolaadi olelusring (.pdf 1,5Mb). Triin Rist, Marii Ansper, TTÜ Tartu kolledž, 2013.

 

Artikkel Mõistlik tarbimine – jõukohane panus puhtamasse keskkonda. Siret Talve, Keskkonnaharidusleht (lk 3), sügis 2013.

 

Materjal pdf Ketšupi olelusring (.pdf 0,8Mb). Siret Talve, Tartu Ülikool, 2012.

 

Ketšupi olelusringi etappide kirjeldused:

Ettekanne pdf Mis on toote olelusring? (.pdf 0,6Mb). Siret Talve, Tartu Ülikool, 13.09.2013.

Materjalid olelusringi kohta