Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Materiāli pieejami angļu valodā: http://foodweb.ut.ee/Materials_about_LCA_208.htm

Materiāli par dzīves cikla analīzi