Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Makšķerēšanas kalkulators

Makšķerēšana kā vaļasprieks: aprēķini tā ietekmi uz vidi!

 

Šī kalkulatora mērķis ir saprotamā veidā parādīt (šajā gadījumā - ar savvaļā augušu zivju makšķerēšanas piemēru), kā vienkārši lēmumi un pārtikas patēriņa paradumi ietekmē klimatu, enerģijas patēriņu un eitrofikāciju.

 

Ko var aprēķināt ar šo kalkulatoru?

Kalkulators ietver visus galvenos savvaļā augušu zivju makšķerēšanas etapus līdz pat to pagatavošanai mājās. Šie etapi ir:

  1. došanās uz makšķerēšanas vietu atkarībā no pārvietošanās veida (kājām, ar velosipēdu, ar personīgo auto) un atkarībā no šīs vietas attāluma;
  2. makšķerēšana (no krasta vai no laivas);
  3. zivju atlikumu utilizācija (aprokot zemē vai izbarojot kaķim);
  4. mājupceļš;
  5. zivju uzglabāšana mājās (dienu skaits ledusskapī);
  6. zivju pagatavošana (jā/nē).

 

Ar šo kalkulatoru tiek aprēķināti arī saistītie procesi, t.i., elektrības un degvielas patēriņš.

 

Datu avoti

Emisiju un enerģijas patēriņa dati ir iegūti no MTT (Somijas Lauksaimniecības un pārtikas institūts) un SYKE (Somijas Vides institūts) agrākajiem dzīves cikla analīzes pētījumiem un publiskajām datu bāzēm (piem., Ecoinvent un LIPASTO). Galvenās apskatītās emisijas - slāpeklis (N) un fosfors (P) emisijām ūdenī (kas ietekmē ūdens eitrofikāciju), kā arī slāpekļa oksīda (N2O), metāna (CH4) and oglekļa dioksīda (CO2) emisijas atmosfērā (kas ietekmē klimata pārmaiņas).

 

Visi rezultāti tiek aprēķināti uz 1 kilogramu zivs filejas.

Nobrauktais attālums (vienā virzienā)?
 km
    Pārvietošanās veids?
Noķertais zivju daudzums?
 kg
Ja izmantojat laivu,
cik litru degvielas
tiek patērēts?
Litri
Zivju atlikumi?
 %
(no zivju
tīrīšanas, filejas
sagatavošanas)
Kur tiek likti zivju atlikumi?
Dienu skaits ledusskapī?
Vai Jūs pagatavojiet
zivi pirms
ēšanas?
 
 
Makšķerēšanas kalkulators