Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Kalastamise kalkulaatori eesmärk, metoodika ja andmete allikad

Kalkulaatori eesmärk on lihtsustatult demonstreerida, kuidas lihtsad otsused mõjutavad kliimat (süsiniku jalajälg), energiatarbimist ja eutrofeerumist toidu tarbimise käigus. Käesolev kalkulaator näitab neid mõjusid looduslikku päritolu kala harrastuspüügi põhjal.

 

Arvesse on võetud üldist struktuuri ja keskkonnamõju. Kalkulaator katab kõiki peamisi etappe harrastuskalapüügi käigus püütud ja kodus valmistatud kala kohta. Arvesse võetud etapid on:

 

1) kalastama minek koos transpordiviisi (jalgsi, jalgrattaga, autoga) ja vahemaade valikutega;

2) kalastamine (kaldalt või paadist);

3) kala jäätmekäitlus (mahamatmine või kassile toiduks);

4) reisimine tagasi koju;

5) kala säilitamine kodus (külmkapis hoitud päevade arv);

6) kala küpsetamine (jah/ei).

 

Kaasnevad protsessid (näiteks elektri ja kütuse tootmine) on samuti lisatud. 

 

Andmete allikad

Heitmete ja energiatarbeandmed on saadud varasematest MTT ja SYKE olelusringi hindamistest ning avalikest andmebaasidest (nt Ecoinvent ja LIPASTO). Peamised uuritud emissioonid olid veekogudesse sattuvad N ja P emissioonid (põhjustavad veekeskkonna eutrofeerumist) ning N2O, CH4 ja CO2 emissioonid atmosfääri (põhjustavad kliimamuutuseid).

Kalastamise kalkulaatori eesmärk, metoodika ja andmete allikad