Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

FOODWEB - Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni

FOODWEB - Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni
Projekti kestus: jaanuar 2011 – detsember 2013.

 

Projekti eesmärgiks on näidata mõlemasuunalist seost inimese, toidu kvaliteedi ning keskkonna vahel:

1)  kuidas keskkonnaseisund mõjutab meie toitu ning tervist

2)  kuidas inimtegevus mõjutab keskkonda.

 

Projekti toimumiskoht: Soome, Eesti, Läti.

 

Projekti sihtpiirkond on Läänemeri ning selle ümbrus. Nimelt on Läänemerd reostatud erinevate kemikaalidega industrialiseerimise algusest saadik. Seetõttu peetakse Läänemerd üheks enimsaastunud mereks kogu maailmas. Paljud kahjulikud ained akumuleeruvad toiduahelas ning on ohtlikud elusorganismidele, sealhulgas ka inimestele, kes kasutavad mereande oma toiduks.

 

Projekti juhtpartner: Soome Põllumajandusuuringute Keskus (MTT).

Projektijuht Sirpa Kurppa ().

Projekti koordinaator Marja-Liisa Vieraankivi ().

Partnerid:
Tartu Ülikool (UT) - projekti koordinaator Eva-Liisa Orula (),

Teaduskeskus AHHAA (AHHAA) - projekti koordinaator Triinu Vakmann (),

Soome Keskkonnainstituut (SYKE) - projekti koordinaator Matti Verta (),

Läti Ülikool (UL) - projekti koordinaator Diana Sulga ().
 
Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) ning seda teostatakse Kesk-Läänemere INTERREG IV A 2007-2013 programmi raames.

Projekti eelarve: 1 541 082 eurot, sellest 1 242 328 eurot ERDF-ilt.

FOODWEB - Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni