Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

FOODWEB - Itämeren ympäristö, ruoka ja terveys: tavoista tietoisuuteen

FOODWEB - Itämeren ympäristö, ruoka ja terveys: tavoista tietoisuuteen

Projektin kesto: tammikuu 2011 - joulukuu 2013.

 

Projektin tavoitteena on osoittaa yhteys ihmisen, elintarvikkeiden laadun ja ympäristön välillä:
1) miten ympäristön tila vaikuttaa ruokaan ja terveyteemme;
2) miten ihmisen toiminta vaikuttaa ympäristöön.
  
Varsinainen projektin alue: Suomi, Viro, Latvia.
 
Projektin toiminta-alueena on Itämeri ja sen ympäristö. Itämeri on voimakkaasti kuormittunut erilaisilla kemikaaleilla, teollistumisen alusta lähtien. Tämän vuoksi sen katsotaan olevan yksi maailman saastuneimmista meristä. Monet haitalliset aineet kertyvät eliöihin sekä rikastuvat ravintoketjussa. Näin ollen ne saattavat olla vaarallisia eläville organismeille, kuten myös ihmisille, joka käyttää mm. mereneläviä ravinnokseen.

 

Projektin vetäjä: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT).

Projektipäällikkö professori Sirpa Kurppa ().

Projektikoordinaattori Marja-Liisa Vieraankivi ().

 

Partnerit:

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) – Projektikoordinaattori Matti Verta (),

Tartun yliopisto - projektikoordinaattori Eva-Liisa Orula (),

AHHAA-tiedekeskus - projektikoordinaattori Triinu Vakmann (),

Latvian yliopisto - projektikoordinaattori Diana Sulga ().

Projektia rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja se on osa Keskisen Itämeren (Central Baltic) INTERREG IV A -ohjelmaa 2007-2013.

Projektin budjetti: 1 541 082 euroa sisältäen 1 242 328 euroa EAKR-rahoitusta. 

FOODWEB - Itämeren ympäristö, ruoka ja terveys: tavoista tietoisuuteen