Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

FOODWEB - Baltijas vide, pārtika un veselība: no paradumiem līdz izpratnei

FOODWEB - Baltijas vide, pārtika un veselība: no paradumiem līdz izpratnei

Projekta darbības periods: 2011. g. janvāris - 2013. g. decembris.

 

Projekta mērķis - parādīt atgriezenisko saikni starp cilvēka darbību, pārtikas kvalitāti un apkārtējo vidi:

1) kā vides stāvoklis ietekmē pārtiku un veselību;

2) kā pārtikas ražošana un patēriņš ietekmē vidi.

 

Projekta teritorija: Igaunija, Somija, Latvija.

 

Projekta mērķa teritorija ir Baltijas jūra un tās reģions. Kopš industrializācijas sākuma Baltijas jūra ir piesārņota ar dažādām ķīmiskajām vielām. Tā tiek uzskatīta par vienu no vispiesārņotākajām jūrām pasaulē. Daudz kaitīgo vielu uzkrājas barības ķēdē un ir bīstamas dzīvajiem organismiem, tostarp cilvēkiem, kuri uzturā lieto jūras produktus.

 

Vadošais partneris: Somijas Lauksaimniecības un pārtikas institūts (MTT Agrifood Research Finland, Somija).

Projekta vadītāja Sirpa Kurppa ()

Projekta koordinatore Marja-Liisa Vieraankivi ()

 

Partneri:

Somijas Vides institūts (Somija) - projekta koordinators Matti Verta ();

Tartu Universitāte (Igaunija) - projekta koordinators Eva-Liisa Orula ();

Zinātnes centrs AHHAA (Igaunija) - projekta koordinatore Triinu Vakmann ();

Latvijas Universitāte (Latvija) - projekta koordinatore Diāna Šulga ().

 

Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF); tas tiek realizēts Centrālbaltijas INTERREG IV A programmas 2007-2013 gadam ietvaros.

 

Projekta budžets: EUR 1 541 082, t.sk. ERAF finansējums - EUR 1 242 328.

FOODWEB - Baltijas vide, pārtika un veselība: no paradumiem līdz izpratnei