Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Elinkaariarviointi

Mitä on elinkaariarviointi?

Elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment, LCA) avulla voidaan arvioida tuotteiden, prosessien tai palveluiden vaikutuksia ympäristöön. LCA:ssa otetaan huomioon tarkasteltavan kohteen koko elinkaari alkaen raaka-aineiden tuotannosta ja päättyen tuotteen loppusijoitukseen tai kierrätykseen. Tarkastelussa huomioidaan kaikki prosessit tuotteiden koko elinkaaren ajalta, minkä vuoksi LCA:n yhteydessä usein puhutaankin "kehdosta hautaan" –tarkastelusta. Elinkaariarvioinnille on olemassa oma kansainvälinen standardi (ISO 14040 ja ISO 14044).

 

Maataloudella ja ruoan tuotannolla on merkittävä rooli ihmisen aiheuttamissa ympäristövaikutuksissa. Elinkaariarviointimenetelmää on kehitetty ja käytetty kahden viime vuosikymmenen ajan ympäristövaikutusten arvioinnin ja päätöksenteon apuna. Elinkaariarviointi on tärkeä menetelmä myös ruokajärjestelmien kestävyyttä arvioitaessa sekä kuluttajien ohjaamisessa kohti ympäristöystävällisempiä ruokailutottumuksia. Ruoan tuotanto, jalostus, kulutus sekä jakelu vaikuttavat merkittävästi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.


Miksi käyttää elinkaariarviontia?
 
Elinkaariarvioinnista voi olla hyötyä moniin tarkoituksiin:

  • Nykyisten tuotteiden ja prosessien ympäristövaikutusten kartoittaminen mahdollistaa kehittämistyön keskittämisen niille alueille, missä sillä on suurin vaikutus.
  • Motivoimaan alihankkijoita toimittamaan aiempaa ympäristöystävällisempiä raaka-aineita ja materiaaleja.
  • Markkinoinnissa – Elinkaariarvioinnin avulla voidaan verrata samaan tarkoitukseen käytettävien tuotteiden ympäristövaikutuksia ja sen pohjalta tehdä valintoja. Myös luotettavimmat ympäristömerkit perustuvat elinkaariarviointiin.
  • Elinkaariarvioinnin avulla voidaan arvioida tuotteen ympäristövaikutuksia jo tuotekehittelyvaiheessa (ekologinen suunnittelu).
Elinkaariarviointi