Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Dzīves cikla analīze

Kas ir dzīves cikla analīze?

 

Dzīves cikla analīze (Life cycle assessment, DCA) ir instruments, ar kura palīdzību var pētīt, kā produkti un procesi ietekmē vidi, sākot ar izejvielu ieguvi līdz pat brīdim, kad produkts klūst par atkritumu vai tiek pārstrādāts. DCA ietver visus svarīgos procesus, kas norisinās produkta dzīves ciklā. Starptautiskais DCA veikšanas standarts ir ISO 14040.

 

Pārtikas un lauksaimniecības sektors rada būtisku ietekmi uz vidi. Pēdējo divu desmitgažu laikā DCA metodoloģija ir attīstījusies un tikusi izmantota, lai šajā sektorā uzskaitītu tā ietekmes uz vidi un palīdzētu lēmumu pieņemšanā. DCA tiek uzskatīts par primāro instrumentu pārtikas sistēmu ilgtspējības pētīšanā, un tas ir izmantojams arī patērētāju ilgtspējīgāku pārtikas patēriņa paradumu veidošanai, jo pārtikas un dzērienu ražošanai, pārstrādei, izplatīšanai un patēriņam ir būtiska ietekme uz cilvēku labklājību un veselību.

 

Kādēļ to izmantot?

 

DCA var veiksmīgi izmantot vairākiem nolūkiem: 

  • Esošo produktu un procesu ietekmes uz vidi definēšana ļauj uzņēmumam uzlabojumu veikšanā koncentrēties uz tām jomām, kur tam ir vislielākie rezultāti.
  • Izdarīt spiedienu uz uzņēmuma piegādātājiem, lai panāktu videi draudzīgāku izejvielu izmantošanu.
  • Mārketingā – DCA ļauj salīdzināt dažādu vienam un tam pašam mērķim izmantojamu produktu vides ietekmes rādītājus. Arī visuzticamākie ekomarķējumi ir balstīti uz DCA. 
  • Produktu attīstības posmā DCA var tikt izmantots, lai novērtētu izveides stadijā esošā produkta iespējamās vides ietekmes (ekodizains).
Dzīves cikla analīze