Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Datu ieguve, apstrāde un analīze

Mērķis: Datu atjaunošana, metadatu, datu bāzu, modelēšanas rīku izveide

 

Plānotie rezultāti: Publiskai izmantošanai pieejama esošās situācijas analīze, patērētāju izpratnes/ zināšanu novērtējuma ziņojums, abpusējā datu bāze un pieejas datu bāzei, pārtikas izvēles modelis, sekmīgas videi un veselībai draudzīgas pārtikas komunikācijas apliecinājumu priekšlikumi.

 

Darba pakas satura pārskats: Esošās situācijas iezīmēšana un pārtiku ietekmējošo faktoru definēšana, kritisko punktu, ierobežojumu un šķēršļu definēšana; datu atjaunošana, datu matricu, datu bāzu pieeju plānošana, izvēles rīku modelēšana un procesa izvērtēšana.

 

Atbildīgā partnerinstitūcija: Tartu Universitāte

Datu ieguve, apstrāde un analīze