Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Datan hankinta, käsittely ja analysointi

Tavoite: Datan hankinta, metadatan, tietokantojen ja mallinnustyökalun luominen ruokavalintojen ohjaamiseksi.

 

Suunnitellut tulokset: Toteutettavuusselvitys yleiseen käyttöön (Feasibility Study), kuluttajien tietoisuusselvitys (Awareness Study), yhteinen tietokanta, ruoka-aineiden valintamalli, tulosten raportointi.

 

Yleiskatsaus työpaketin sisältöön: Perustilanteen ja ruokaan vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen, kriittisten pisteiden, rajoitteiden ja pullonkaulojen kartoittaminen, datan kerääminen, datamatriisien, tietokannan polkujen ja valintamallityökalujen suunnittelu ja prosessin arviointi.

 

Vastuullinen yhteistyökumppani: Tarton yliopisto

Datan hankinta, käsittely ja analysointi