Baltic environment, food and health:
from habits to awareness.

Andmete kogumine, haldamine ja analüüs

Fookus: Andmete regenereerimine, metaandmete ülesehitamine, andmepangad ja modelleerimisvahendid toiduvalikute juhtimiseks

 

Planeeritud tulemused: Teostatavuse uuring (Feasibility study) valmis avalikuks kasutamiseks, tarbijate teadlikuse raportid (Awareness Study), andmebaasid, toiduvaliku mudelid, avalikuse teavitusprotsessid ja mõjude stsenaariumite raportid.

 

Ülevaade tööpaketist: Hetkeolukorra toitu mõjutavate tegurite kaardistamine, kriitiliselt kohtade, piirangute ja takistuste kaardistamine, andmete regenereerimine, andmemaatriksite planeerimine, andmete valikute modelleerimine ja protsessi hindamine.

 

Vastutav partner: Tartu Ülikool

Andmete kogumine, haldamine ja analüüs